Website Banner
 
                 เมนูเว็บไซต์
 
 
                   Link
    มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
     กระทรวงพลังงาน
     กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
      และอนุรักษ์พลังงาน
     สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
     องค์การบริหารจัดการก๊าซ
      เรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 
 
     
                  About us  
     
 
 
  บริษัท เอฟ เอ สยาม เอนเนอจี จำกัด ได้เล็งเห็นวิกฤตการณ์เหล่านี้ จึงนำเสนอทางเลือกให้กับผู้ประกอบการด้วยพลังงานทางเลือกคือ พลังงานหรือเชื้อเพลิงชีวมวล โดยที่บริษัทได้นำเอาชีวมวลจากสิ่งเหลือใช้จากการเกษตร อุตสาหกรรมไม้ รวมไปถึงไม้โตเร็ว ที่ปลูกขึ้นเป็นพืชพลังงาน นำมาผ่านกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้เป็น เชื้อเพลิงชีวมวลคุณภาพสูง ได้แก่ เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet) หรือที่รู้จักกันในชื่อเรียกอื่นๆ เช่น เชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ แท่งเชื้อเพลิงเขียว  แท่งพลังงานชีวมวล แท่งเชื้อเพลิงจากไม้ยูคา ไม้อัดแท่งชีวมวล ฯลฯ  เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลที่มีค่าความชื้นต่ำแต่ให้ค่าความร้อนสูงเหมาะกับการใช้เป็นเชื้อเพลิงในบอยเลอร์หรือเครื่องกำเนิดไอน้ำ ที่ใช้ในภาคอุตสากรรมทั่วๆไป  
     
  ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนการผลิตให้กับผู้ประกอบเมื่อเทียบกับ เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างเช่น น้ำมันเตานอกจากนี้ เชื้อเพลิงชีวมวล ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถหาได้ภายในประเทศ  มีความยั่งยืนสามารถปลูกทดแทนได้ ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของผู้ประกอบการในเรื่องของการรับผิดชอบ ต่อสังคมอีกด้วย  
     
 
 
     
 
     
 
 
     
Current Pageid = 491